Reacties op oproep hartverwarmend

De reacties waren niet alleen hartverwarmend, maar vooral informatief. Bij de meeste reacties bekroop ons het gevoel dat wij er een familielid(leden) bij kregen en dat voelt goed! Meer dan dertig aanmeldingen op een oproep was geweldig. We wisten dat Gerritsen veel geschilderd had, maar dit overtrof onze stoutste verwachtingen!

Na deze inleiding is het zinvol te melden wie wij eigenlijk zijn n.l. een groep enthousiaste personen die de handen ineen geslagen hebben een uitvoerig onderzoek te doen naar leven en werk van Albertus Gradus (Bernard) Gerritsen 1897-1989.

Fraaie publicatie

Ons streven is te komen tot een fraaie publicatie waar niet alleen het meeste werk van Gerritsen zou worden afgebeeld, maar ook diverse hoofdstukken met informatie over leven en werk.

Exposities

Na de publicatie het liefst één of meerdere exposities in Deventer en omgeving. De initiatiefnemer is de zoon van A.G. Gerritsen, Ben, tevens voorzitter van het stichtingsbestuur (stichtingakte gepasseerd op 06-03-2015 bij Opbroek Notarissen te Deventer), Ton Klomp, penningmeester, collectioneur van Gerritsen werk en een vroegere Deventenaar, kunsthistorica Roel H. Smit-Muller zal de inhoud van het Gerritsenboek verzorgen. Samen vormen zij het kernbestuur.

De rest van de bestuursleden zijn bereid incidenteel ons terzijde te staan en bestaan uit de in Holten wonende Truus Udema, secretaresse van de Stichting Collectie Nagelhout, (SCNH) Simone Gerritsen, kleindochter van de kunstenaar en huisarts te Utrecht, Michael van der Zee, ruimtelijk vormgever uit Deventer en kunsthistoricus Anne van Geuns, conservator van het Deventer Verhaal.

Goed fotomateriaal

Op dit moment is ons doel op korte termijn zo snel mogelijk goed fotomateriaal te verkrijgen. Op woensdag 8 april a.s. is de Deventer fotograaf René Wopereis begonnen met het fotograferen van de vele, vele werken die nog in bezit van de familie zijn. Daartoe is in de woning van Ben Gerritsen in de kelder een studio ingericht waar de fotosessies zullen plaatsvinden. We hebben gekozen voor een thematische opzet, d.w.z. dat elk Gerritsenwerk ingedeeld wordt in een bepaald thema en meteen in een database met daarin titel, thema, afmeting, techniek en uiteraard fotografisch materiaal. We verwachten dat deze actie nog enige tijd in beslag zal nemen.

Professioneel

De mogelijkheid is dan aanwezig dat bezitters van Gerritsenwerken in Epse terecht kunnen zodat ook hun werk professioneel wordt vastgelegd. Bij gebrek aan vervoer kunnen we misschien hulp bieden.

Anekdotes

Ondertussen is Roel Smit-Muller bezig zich via allerlei kanalen te voorzien van informatiemateriaal waarbij vooral anekdotes, enkele al gemeld in de reactie bij de oproep, gebruikt kunnen worden.

Subsidies

De penningmeester zal i.s.m. de voorzitter trachten subsidies los te weken bij stichtingen en organisaties. Suggesties hierover zijn meer dan welkom. De overweging een voorintekening met naam en werk, of speciaal exemplaar staat nog open!

De besprekingen met een uitgever en drukker zijn bijna afgerond, in de volgende nieuwsbrief is daarover meer te lezen.

Dit is wat wij op dit moment te melden hebben, het volgende exemplaar is te verwachten wanneer er weer iets te melden valt.

Hartelijk gegroet van het (kern)bestuur van het Gerritsen Bulletin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *