Sponsoring A.G. Gerritsen Stichting

Sponsoring cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is belangrijk voor de identiteit van iedere samenleving, zeker ook voor Deventer. De kunstwerken van AG Gerritsen bieden onder andere een blik in het mooie Deventer van toen.

Publicatie

De Bernard A.G.Gerritsen Stichting is bezig om een publicatie voor te bereiden over het leven en werk van de kunstschilder Bernard Gerritsen. Daar hoort een volledige inventarisatie van zijn oeuvre in binnen- en buitenland bij: prachtige Deventer stadsgezichten , maar ook pittoreske plekken in het land of in het buitenland gemaakt tijdens zijn (werk)reizen.

Verder hopen we met een tentoonstelling eind 2016 / begin 2017 het historisch zelfbewustzijn onder de Deventernaren te vergroten en zichtbaar te maken, dat we een mooi gedeeld verleden hebben en een afspiegeling te tonen van het omvangrijke oeuvre van een gedreven kunstenaar.

Delen

De doelstelling van de Bernard A.G.Gerritsen Stichting is het kunstzinnige erfgoed van Gerritsen te delen met het publiek.

We zullen daarvoor een aantal werken moeten restaureren en schoonmaken.

Om de Gerritsen werken optimaal te tonen, zijn voor een 60-80-tal te exposeren werken inlijstingen nodig.

Voor de publicatie Bernard A.G Gerritsen, een gedreven Kunstenaar, verwacht het bestuur een behoorlijke inkomstenbron. Echter het drukken van het boek gebeurt vóór de verkoop.

Gelukkig hebben we al een aantal mensen gevonden, die de publicatie en het toegankelijk maken van het oeuvre van Bernard Gerritsen een warm hart toedragen en die ons genereus met giften hebben ondersteund. Van de reeds aangeschreven cultuurfondsen hopen we binnenkort een positief antwoord te krijgen. Van enkele is ons verzoek tot sponsoring gehonoreerd.

Sponsoring

Wil je de tentoonstelling en de productie van het boek steunen, maak dan een bedrag over aan de Bernard A.G.Gerritsen Stichting.

Je financiële bijdrage kan op meerdere manieren en in verschillende gradaties worden ingevuld:

  • Een eenmalig subsidiebedrag: Minimaal een bedrag van Euro €500  of meer.
    Voor iedere €500 ontvang je een boek. We bedenken nog een speciale geste voor deze waardevolle sponsors van ons project.
  • Adoptie van een schilderijlijst voor een van de 60-80 werken die beoogd zijn om geëxposeerd te worden. Voor Euro €175 steun je ons om een lijst aan te kopen en ontvang je het boek.

We luisteren graag naar andere manieren van ondersteuning.

Alle bedrijven en particulieren die een bijdrage geven krijgen – tenzij niet gewenst –  een naamsvermelding in het boek.

Hartelijk dank.

IBAN: NL29RABO 0302 623 043
t.n.v. Bernard A.G.Gerritsen Stichting

San Marco Plein Venetie Sponsoring AG Gerritsen Stichting

San Marco Plein Venetië